Legal terms

1. Termeni de utilizare a site-ului

“Utilizarea site-ului” https://www.cedraflon.ro “(denumit în continuare” Site “) este condiționată de acceptarea Termenilor de utilizare (denumiți în continuare” Termeni “). Utilizând Site-ul, utilizatorul de Internet (denumit în continuare “Utilizator”) recunoaște că a citit Termenii de față, îi acceptă fără rezerve și se obligă să respecte aceste reguli.”

2. Informații generale

“Site-ul” https://www.cedradaflon.ro “este publicat de Les Laboratoires Servier, SAS – o societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 34 590 852 €, înregistrată la Registrul comerțului și al societăților din Nanterre sub numărul 085 480 796, social al cărei sediu social este situat in 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Franța – Tel: +33 (0) 1 55 72 60 00. Les Laboratoires Servier este o companie Servier. Directorul de publicare este dl Olivier Laureau.

“Site-ul” https://www.cedraflon.com “este găzduit de OVH, o societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 10 069 020 €, înregistrată la Registrul comerțului și al societăților din Lille Métropole sub numărul 424 761 419 00045, al cărei sediul principal  se află la 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Franța.”

Site-ul “https://www.cedradaflon.com” a fost proiectat si produs de Les Laboratoires Servier.

3. Proprietate intelectuală

“Utilizatorul recunoaște că tot conținutul disponibil pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, fotografii, desene, sunete, date, imagini, audio, video, pe lângă structura, planul de navigare, designul, aspectul secțiunii, titlurile secțiunilor, bazele de date, structura și conținutul bazei de date, precum și mărcile comerciale (denumite în continuare “Conținut”) este proprietatea exclusivă a companiei Les Laboratoires Servier. Conținutul este destinat numai informarii personale a Utilizatorului și în limitele stricte de utilizare a Site-ului în conformitate cu Termenii de față. Orice altă formă de utilizare a conținutului prin orice mijloace, fără autorizația prealabilă și expresă a Les Laboratoires Servier, este interzisă și ar constitui o încălcare.

Utilizatorul se obligă să utilizeze Site-ul:

în scopul propus;

pentru uz personal, exclusiv orice activitate comercială sau promoțională;

în conformitate cu drepturile de autor;

fără a utiliza bot-uri sau alte mijloace automate de a accesa și utiliza conținutul său și fără a încerca să interfereze cu site-ul;

fără a încerca să il copieze, să il reproducă complet sau parțial, să il facă accesibil sau să il disemineze prin orice mijloace terților neautorizați.

4. Date personale

“Les Laboratoires Servier răspunde de prelucrarea, în sensul actului francez nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele de date și libertățile civile (așa-numitul act francez” Protecția datelor “), modificat în 2004, a datelor personale ale Utilizatorului colectate și prelucrate ca parte a administrării Site-ului.”

“Utilizatorul este informat că datele sale personale sunt destinate serviciilor și personalului companiei Les Laboratoires Servier, responsabile de administrarea site-ului respectiv și de răspunsurile la întrebări. Companiile OVH și Les Laboratoires Servier, care sunt responsabile pentru găzduirea și producerea Site-ului, pot fi obligate să acceseze datele personale ale utilizatorilor în scopuri strict necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.”

“În conformitate cu actul francez nr.77-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele de date și libertățile civile (așa-numitul act francez” Protecția datelor “), modificat în 2004, Utilizatorul are dreptul de a accesa, a rectifica și a șterge datele sale personale care sunt prelucrate sub responsabilitatea Les Laboratoires Servier. Fiecare dintre aceste drepturi pot fi exercitate prin scrierea la următoarea adresă:

Monsieur le Correspondant Informatique et Libertés

Data Protection Officer

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes Cedex

France

Sau pe e-mail la urmatoarea adresa: dataprivacy@servier.com

Site-ul” https://www.cedradaflon.com “este inclus pe lista de prelucrare a datelor deținută de responsabilul cu protecția datelor a companiilor Servier, în conformitate cu actul francez nr. 2004-801 din 6 august 2004 de modificare a datelor franceze Actul de protecție nr. 78-17.

5. Utilizarea Site-ului

“Serviciile și conținutul site-ului sunt furnizate în scop informational și nu pot fi utilizate în beneficiul unei companii sau al oricărei alte organizații sau în scopuri profesionale, promoționale, de marketing sau comerciale, cu excepția cazului în care se prevede astfel.”

Informațiile furnizate pe Site nu constituie o ofertă obligatorie de la Les Laboratoires Servier.

“Utilizatorul este avizat că informațiile publicate pe Site nu constituie consultanță juridică sau medicală și, în special, nu este recomandabil să se ia decizii numai pe baza informațiilor conținute pe acest Site.”

6. Responsabilitate

“Les Laboratoires Servier oferă utilizatorilor informații referitoare la starea de sănătate și serviciile pe care le propune sunt în conformitate cu cerințele legale și de reglementare impuse companiilor farmaceutice și, în special, cu prevederile Codului francez de sănătate publică.”

“Les Laboratoires Servier nu poate fi tras la răspundere pentru utilizarea de către Utilizator a informațiilor și serviciilor propuse pe Site și / sau în timpul navigării.”

“Este în mod expres de acord ca Les Laboratoires Servier să facă obiectul unei obligativităti de “cele mai bune eforturi” în ceea ce privește executarea prezentului Termeni și implementarea Site-ului, incluzând în special completitudinea, calitatea și exhaustivitatea informațiilor și serviciilor propuse pe acesta și continuitatea accesului la Site.”

“Les Laboratoires Servier nu poate fi tras la raspundere de către Utilizator pentru orice daune directe sau indirecte rezultate din navigarea Site-ului sau din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Conținutului, informatiilor sau serviciilor propuse prin intermediul Site-ului. În ciuda tuturor eforturilor depuse de Les Laboratoires Servier și de furnizorii săi de servicii tehnice, utilizatorul este informat că siguranța Internetului nu poate fi garantată, în special în ceea ce privește securitatea transmisiei de date, continuitatea accesului la site, performanța în ceea ce privește volumul și viteza transmiterii datelor și propagarea virușilor.”

În toate cazurile, utilizatorul recunoaște, în special, că informațiile și serviciile oferite pe site:

  •  pot fi întrerupte din cauza unor evenimente de forță majoră sau care sunt în afara controlului Les Laboratoires Servier sau pentru care Les Laboratoires Servier nu este responsabil;”
  • pot conține erori tehnice sau umane;
  • poate duce la pierderi ocazionale de date.

7. Hyperlink-uri

“Acest site poate furniza link-uri către alte site-uri web. Cu toate acestea, deoarece nu deține controlul asupra conținutului acestor site-uri web și deoarece conținutul acestora se poate schimba, Les Laboratoires Servier nu este răspunzator pentru conținutul, practicile sau standardele terților. În plus, prezența unui hyperlink către un site terț nu reflectă neapărat punctele de vedere ale companiei Les Laboratoires Servier, ale angajaților săi sau ale partenerilor săi. Les Laboratoires Servier nu este răspunzător pentru conținutul site-urilor terțe accesibile prin intermediul hyperlink-urilor și nu face nici o reprezentare cu privire la conținutul lor sau la exactitatea lor. Astfel, accesul Utilizatorului la site-urile web ale unor terțe părți este responsabilitatea sa unică și integrală, pe propria răspundere și în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare din aceste site-uri web.”

8. Dispoziții generale

“Les Laboratoires Servier își rezervă dreptul de a modifica acești termeni. Continuarea navigării și utilizarea site-ului de către Utilizator constituie acceptarea acestor modificări. În cazul în care unul sau mai mulți dintre acești Termeni devin invalizi din orice motiv, celelalte prevederi rămân în vigoare.

 

Termenii de față sunt guvernați de legea franceză, atât în ​​formă, cât și în fond.

 

Versiune: 31/10/2017